Stipendier

Stipendium att söka via Sveriges Cytodiagnostiker

Stipendium för cytodiagnostiker

Stipendium för utdelning 2024, sista ansökningsdag 2023-12-31.

Sveriges Cytodiagnostikers à 15 000 kronor.

Stipendiekommitté: Ordförande, vice ordförande samt sekreterare.

Regler för utdelning av stipendium

Fastställd april 1987

Reviderad november 2014

 • Stipendiet kan sökas av cytodiagnostiker som varit medlem i Sveriges Cytodiagnostiker minst 3 år i rad.
 • Stipendiet kan sökas för deltagande i kurser, konferenser och kongresser samt andra aktiviteter som är av värde för cytologisk fortbildning.
  Undantag är poängkurser anordnade av universitet/högskola samt fortbildning och cytologimöten anordnade av Sveriges Cytodiagnostiker.
 • Sveriges Cytodiagnostiker skall annonsera ledigt stipendium i god tid före sista ansökningsdag.
 • Sista ansökningsdag skall vara den 31 december.
 • Ansökan om stipendium ska göras så detaljerat som möjligt på avsedd blankett och inges i
  tre exemplar till stipendiekommittén.
  Bifoga även enkel budget samt kurs-/kongressprogram eller annan beskrivning av innehållet i sökt ändamål.
  Ofullständiga ansökningshandlingar lämnas utan åtgärd.
 • Sökande som deltar med egen poster har företräde till stipendiet.
 • Den som tilldelats stipendium meddelas skriftligen härom av stipendiekommittén.
 • Inom fjorton dagar efter erhållet stipendium måste stipendiat tacka ja, i annat fall övergår erhållet stipendium till annan sökande.
 • Ej uttaget stipendium återgår till Sveriges Cytodiagnostiker.
 • Stipendiaten informeras om hur rapportering av stipendiets användande ska ske.
 • Den som inte utnyttjat stipendiet till ansökt ändamål förlorar rätten till stipendiet.
  Återbetalning sker till Sveriges Cytodiagnostiker.
 • Stipendiets storlek beror påSveriges Cytodiagnostikers ekonomiska ställning. Om den ekonomiska situationen något år är sämre, kommer stipendium ej att kunna utdelas.
 • Medlem som sökt och erhållit stipendium kan ej söka igen förrän om 5 år.
 • Stipendiekommitténs beslut kan ej överklagas.