Kurser och möten

Kommande utbildnings- och mötestillfällen

Utbildningstillfällen

Här sammanställer vi kommande kurser och konferenser både i Sverige och internationellt.

 ECC 2021

3-6 oktober 2021, Wrocław, Polen

 BAC Annual Scientific Meeting

2-3 oktober 2020, Nottingham, UK

 Cytologimöte

19-20 november 2020, Borås

International Congress of Cytology

14-19 november 2022, Baltimore, Maryland, USA