Kurser och möten

Kommande utbildnings- och mötestillfällen

Utbildningstillfällen

Här sammanställer vi kommande kurser och konferenser både i Sverige och internationellt.

 European Congress of Cytology

16-19 juni 2019, Malmö

 Temadag i cervixcytologi

22 augusti 2019, Aarhus

EUROGIN HPV Congress

4-7 december 2019, Monaco

 Cytologimöte

23-24 april 2020, Borås

International Congress of Cytology

14-19 november 2022, Baltimore, Maryland, USA