INSTÄLLT Cytologimöte 19-20 november 2020

INSTÄLLT Cytologimöte på Borås Kongress, 19-20 november 2020!

 

Styrelsen för Sveriges Cytodiagnostiker har nu tagit ett nytt beslut som innebär att Cytologimötet 2020 kommer att ställas in helt. Detta beslut har varit svårt att fatta, men vi ser tyvärr inte att det är möjligt att genomföra mötet med tanke på de restriktioner som fortfarande finns på plats.

Vi kommer att ta nya tag inför nästa möte och hoppas på att få dela några dagar av cytologi med er då.

 

Vänligen
Styrelsen för Sveriges Cytodiagnostiker