21st International Congress of Cytology and the 70th Annual Scientific Meeting of the American Society of Cytopathology

21st International Congress of Cytology and the 70th Annual Scientific Meeting of the American Society of Cytopathology

 

Den 21 internationella kongressen för cytologi och det 70 årliga vetenskapliga mötet för American Society of Cytopathology kommer att äga rum i Hilton Baltimore Inner Harbor, Baltimore, Maryland, USA, den 15-20 november 2022. Anmälan är fortfarande öppen!

Läs mer IAC and ASC International Meeting 2022 Exploring Next Generation Cytology (cytology-iac.org) och Meeting Homepage – American Society of Cytopathology

Vänligen
Sveriges Cytodiagnostiker