Kurser och möten-TEST

Kommande utbildnings- och mötestillfällen

Utbildningstillfällen

Här sammanställer vi kommande kurser och konferenser både i Sverige och internationellt.

 Kurs i urinvägscytolog

28-29 mars 2019, Lund

 International Cytology Congress

5-9 maj 2019, Sydney, Australien

 Vårmöte i Patologi

15-17 maj 2019, Linköping

 European Congress of Cytology

16-19 juni 2019, Malmö

 HPV-kongress EUROGIN

4-7 december 2019, Monaco